Medlemsbrev nr 10 2021

Vi önskar alla medlemmar och hemside-besökare en
God Jul och Gott Nytt år!
I årets sista nyhetsbrev hittar du bland annat datum för kommande årsmöte och information om hur man lämnar in motioner till styrelsen!

Så här i december ser vi tillbaka på ett ovanligt år! Efter en inledning präglat av anpassningar till pandemirestriktioner som begränsade vår verksamhet, följde ett andra halvår då vi kunnat glädja oss åt att våra liv, tack och lov, normaliserats. Det har i sanning varit en spännande uppgift för oss i styrelsen att få så mycket som möjligt på plats och på rätt sätt! Nu ser vi framåt med nyttiga erfarenheter i bagaget och förhoppningar om ett aktivt konst- och föreningsliv 2022!