Medlemsbrev nr 2 2021

Efter årsmötet den 17 februari finns nu en ny styrelse som ska jobba vidare med verksamhet och innehåll det kommande året.

Läs om mer om den nya styrelsen under KONTAKT

Medlemsbrevet kommer ut strax efter styrelsemötena. Vår nya hemsida ger oss nu möjlighet att nå ut till såväl gamla och kommande medlemmar på ett nytt sätt. Utställningar och resor kan ju inte genomföras på vanligt sätt just nu på grund av åtgärder för att hejda den smittspridning som tyvärr fortfarande pågår. Det kan det bli snabba ändringar i vårt program under våren och hemsidan gör det lättare att uppdatera alla om det senaste.

Läs hela medlemsbrevet för februari 2021 längst uppe till höger på sidan.