Om

Konstföreningen Fröja ska arbeta för att väcka, underhålla och utbreda intresset för konst inom Östhammars kommun, särskilt genom att:

- arrangera utställningar
- anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter t ex resor, i ämnen rörande konst
- göra inköp för utlottning
- skapa tillfällen för att samtal om konst
- samarbeta med andra organisationer med likartad inriktning

Föreningen genomför utställningar, medlemsresor till både avlägsna och nära resmål och inte minst det årliga medlemslotteriet. Galleri Fröja är navet för våra utställningar – läs mer om det i eget avsnitt på hemsidan.

Under pandemin 2020 – fortf. har planerade utställningar och resor blivit inställda eller flyttats fram.      Vi försöker hitta nya sätt att nå våra syften och mål. Styrelsen hoppas på medlemmarnas fortsatta förväntan, engagemang och stöd! Vår hemsida är ett sätt att skapa en plattform för verksamhet under tiden och i framtiden!

Stadgar: Du kan läsa våra stadgar i sin helhet  – klicka på länken uppe till höger på den här sidan

Konton: Nordea. Pluskonto 63 07 61-5. Swish konto 123 676 132 4

Organisationsnummer: 802515-4553.

Medlemsavgift:

 • 200 kr för enskild medlem ger rätt till en lott i medlemslotteriet
 • 300 kr för familjemedlemskap (två personer) ger rätt till två lotter

 

Historik

Konstföreningen bildades 1984 för ” att väcka och vidga intresset för bildande konst och konsthantverk i kommunen…Föreningen bildades den 14 februari 1984 i Rådhussalen, Östhammar. Initiativtagare var konstnären Pieter de Groot Boersmaa. Konstnärsföreningen var på den tiden det enda föreningsalternativet i vårt område för den med konst som hobby och intresse. Det blev ohållbart i längden – Konstnärsföreningen borde vara renodlad förening för yrkesutövande konstnärer, menade Pieter. Han tog upp idén om att bilda en ny konstförening med dåvarande kulturchefen Ann-Charlotte Ljungholm och så bildades Östhammars konstförening. Senare bytte föreningen namn till Konstföreningen Fröja Östhammar. 

Föreningens huvudsakliga syfte formulerades i starten;

”att väcka och vidga intresset för bildande konst och konsthantverk i kommunen genom att

 • samla människor med intresse för konst och konsthanterverk
 • arrangera utställningar och verka för bra utställningslokaler
 • anordna föreläsningar, studiecirklar, resor och konstlotterier
 • vara opinionsforum för miljö-och kulturpolitik
 • nära samarbeta med Östhammars konstnärsförening”

Redan från startåret hade föreningen 60 betalande medlemmar och antalet har idag vuxit till ca 140.

Tidigare ordföranden:

 • 1984-1985  Eva Sass
 • 1986 Ingvar Hanqvist
 • 1987 Torbjörn Forsman
 • 1988 – 1989 Lars Hansson
 • 1990 Lena Sandstedt
 • 1991-1996 (ev. längre) Bo Stoor
 • 1999 (ev.tidigare) – 2001 Ingrid Kallström
 • 2002- 2011 Margareta Säfholm
 • 2012-2017 Kerstin Lindblom
 • 2018 – 2020 Annika W Rennerskog